Fotografovanie na oznámenia a fotografovanie stužkovej slávnosti. PAMAS FOTO v Trenčíne.